Logotypy

Wybór wykonawcy do wsparcia psychologicznego

Wpłyneły łacznie 3 oferty na przedstawione zapytanie ofertowe.Kryteria wyboru : cena 60%, doświadczenie 40%.Poniżej uzyskane punkty dla poszczególnych oferentów: JOANNA DEJKO STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCHcena: 90zł:199zł x 60% = 27,14 %doświadczenie: 3260 godz : 5200 godz x 40% = 25,07%łącznie: 52,21% Kompleksowe Centrum Psychologiczne Wanda Toćcena: 90zł:110zł x 60% = 49,09 %doświadczenie: 5200 godz : […]

Czytaj dalej…

Spotaknia informacyjno – rekutacyjne

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań informacyjno – rekrutacyjnych: 25 stycznia 2022 – biuro projektu Pruszkowska 6a, Warszawa, godzina 11:00 28 stycznia 2022 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, godzina 9:00 28 stycznia 2022 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 3Maja 16, godzina 13:00 1 lutego 2022 – miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, godzina […]

Czytaj dalej…

Rozpoczęcie realizacji projektu „Włącz sie społecznie i zawodowo”

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realziację projektu „Włącz się społecznie i zawodowo” dla osób bez zatrudnienia, zamieszkujących woj. mazowieckie, które ukończyły 18 lat i są objęte wsparciem OPS. W okresie styczeń – luty prowadzimy działania rekrutacyjno – promocyjne. od marca 2022 będzie realizaować pierwsze wspacia zaplanowane w projekcie. […]

Czytaj dalej…